Sağlık ve Güvenlik

Yaptığımız iş veya verdiğimiz hizmetler sonucunda kimsenin zarar görmemesi gerektiğine inanıyoruz. Nihai hedefimiz, tüm faaliyetlerimizde sağlık ve güvenliğin etkin yönetimi ile sıfır olay yaşanmasıdır. Mart 2021 tarihine kadar herhangi ölümlü veya yaralanmalı iş kazası yaşanmamıştır.

Güvenlik kültürü

Türkiye Cumhuriyeti yasalarında yeralan iş güvenliği konusundaki bütün eğitim sertfika ve yasal tedbirler titizlikle takip edilip, her çalışanımızın en az 1 işgüvenliği sertfikası bulunmaktadır.

Herkesin sorumluluğu

Güvenliğin herkesin sorumluluğu olduğunu anlıyoruz. Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve üçüncü tarafların uygun şekilde eğitildiğinden ve güvenli olmayan uygulamalara meydan okuma ve bunları bildirme konusunda kendimize güveniriz. Sadece birlikte çalışarak ve hepimizin oynayacak bir rolü olduğunu kabul ederek gerçekten bir fark yaratabiliriz.

Tüm olaylar önlenebilir

Tüm yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanıyoruz.

Tekrarlama yok

Kazaların ve risklerin nedenlerini sürekli ortadan kaldırmaya çalışıyoruz, her olaydan öğreniyoruz, böylece bir daha asla yaşanmıyor.

Güvenlik standartları

Her zaman doğru sağlık ve güvenlik standartlarına ve prosedürlerine ve doğru araç ve ekipmanlara sahip olduğumuzdan emin oluruz.

İşi durdurma yetkisi

Hepimizin güvenli olmayan faaliyetler gördüğümüzde sesimizi yükseltmekle yükümlüyüz ve herkes, yankı riski olmaksızın güvenli olana kadar işi durdurma yetkisine sahiptir.

Güvenlik liderliği

Yöneticilerimiz ve amirlerimiz, çalışanlarımızın güvenliğinden sorumludur ve güvenlik konusunda etkili liderlik sağlamaları beklenir.