65-80-100-120-150 cm fore kazık

Fore kazık : Sağlam olmayan zeminlerde ve iksa amaçlı derin kazı yapılan yerlerde komşu parsel yapı veya yol güveliğini sağlamak amacıyla, temel altı fore kazık ise planlanan yapı yüklerini sağlam zemine iletmek amacı ile imalat yapılır. Çoğunlukla 45-65-80-100-120-160 cm çaplarında imal edilir  Zeminin yuvarlak bir şekilde delinerek çıkan toprak yerine demir donatı ve betonlama yapılarak doldurulmasıdır. Silindirik , sütun şekline benzeyen düşey zemin elemanlarına fore kazık veya yerinde dökme betonarme kazık denir. En çok uygulanan yapım yöntemleri yöntemleri arasında fore kazık ankraj gelmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Denizde-fore-kazık-İSTANBUL-EZ-İNŞ.-MÜH1111-1-1024x516.jpeg

Yaygın olarak kullanılan fore kazık boyları yaklaşık 0-50 mt aralığında değişmektedir. Uygulama, fore kazık makinesi diye bilinen iş makineleri ile yapılmaktadır. Kendini tutamayan zeminlerde ( gevşek zeminlerde ,dolgularda , sulu zeminlerde vb nedenlerden) kılıflı (borulu), bentonitli, fore kazık uygulamaları gelişmiştir.

Fore kazık sistemi, zemin iyileştirme yöntemlerinde, sev stabilitesinde, derin kazılarda ve kazıklı temellerde ülkemizde yaygın olarak kullanılan yapım yöntemleri arasındadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-1024x527.png

Fore kazık neden yapılır ?

günümüzde kalabalıklaşan şehirlerde giderek yerlerin önem kazanması bitişik ve derin kazılar yapılarak binaların inşaasını zorunlu hale getirmektedir. 40-50 mt derinliklere varan derin kazılar ve yapılaşmanın giderek artmasıyla sağlam olmayan zeminlere de inşaatların yapılması kaçınılmaz olmuştur.

Bu gibi derin kazı ve sağlam olmayan zeminleri iyileştirmek için kazıklı temeller ve iksalar yapılmaktadır.

İnşaat alanlarından optimum seviyede yararlanmak , yerleşime uygun olmayan yerleri uygun hale getirmek , çevresel düzenlemeleri yapmak ayrıca depreme dayanıklı konutlar yapmak , can ve mal güvenliği gibi konular da tedbir amaçlı fore kazık uygulamaları yapılmaktadır.

Fore kazık faaliyet alanları ?

Yerinde dökme betonarme kazıklar başlıca şu amaçlar için uygulanmaktadır ;

1- Zemin iyileştirme yöntemlerinde : Taşıma gücü zayıf olan zeminlerin donatısız bir şekilde betonlanarak iyileştirilmesinde kullanılır. Bu uygulamaya plastik kazık ta denmektedir. Bu kazık sisteminde amaç zayıf olan zeminin, yerine daha dayanıklı bir malzemenin yerleşmesini sağlamaktır.

2- Derin temellerde (Kazıklı temeller) : Üst yapı yüklerini, taşıma kapasitesi yeterli olan zemine veya kayaya iletmek için yapılan çalışmalarıdır.

3- İksa sistemleri Derin kazılarda: yapı çukuru çevresinde oluşabilecek herhangi bir göçme , kayma , devrilme gibi risklere karşı ve kazı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için iksa amaçlı kazık uygulaması yapılmaktadır.

Fore kazik uygulama yöntemleri

Fore kazık imalatına başlamadan önce, projeye uygun şekilde makine ve ekipman seçimi yapılmalıdır.https://www.istanbulezinsaat.com/fore-kazik-nedir/ Zemin araştırması kazık makinesi indirilmeden önce iyice analiz edilmelidir. Bu konuda uzman kişilerden yardım alınmalı yeterli ve güvenilir veriler yoksa gerekirse yeniden sondaj çalışmaları yeniden yapılmalıdır. Aksi durumda hem iş süreci sıkıntıya girebilir hem de öngörülmeyen maliyetler oluşabilir.

  • Kılıfsız ve katkısız normal delgi yöntemi
  • Borulu kazık (kılıflı kazık ) delgi yöntemi
  • Bentonit kullanarak delgi yöntemi
  • Suyla delgi yöntemi

Fore kazık nasıl yapılır ?

Auger (burgu , matkap ) ile düşey yönde delginin tamamlanması

Silindirik şekilde hazırlanmış demir donatının, boş kuyunun içine yerleştirilmesi

Tremi borusu yardımıyla betonun dökülmesi

1- Delgi yapım yöntemi

Matkap seçimi işin yapımı için önemlidir.

Kaya ve benzeri litolojiler için elmas uçlu matkap seçilmelidir. Augerin yaprak araları dar ve açıları düşük ,yataya yakın olmalıdır.delgi sırasında maliyet düşürür ve işin süresinde avantaj sağlar.

Kuyu delgisine başlamadan önce demir donatıların hazırlanması ve beton bağlantılarının yapılması önemlidir. Çünkü bu hazırlıklar yapılmadan delgi işlemi yapılırsa fore kazık kuyularının bekleme sonucu göçmesine sebebiyet verilebilir ve işin tekrardan yapılması gerekebilir.

Son olarak platform hazırlıkları da yapılarak delgi hazırlıkları tamamlanmış olur. Bunlara bağlı olarak hava şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Yağmurlu ve karlı havalarda hafriyat çıkışı ciddi problem çıkarabilir. Platformun bozulması gibi negatif etkenler olduğu için uygun hava şartlarında çalışmak kaliteli ve sağlık imalat için önemlidir.

Hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra projeye uygun şekilde harita hizmetleri sağlanır ve projede belirtilen boy ve çapta delgi işlemi tamamlanır.

2 – Kazık Demiri bağlanması ve yerleştirilmesi

Kazık donatısı silindirik şekilde yapılmaktadır.

düşeyde boy donatısı ve yatayda etriye demiri bulunmaktadır

Ana iskeleti ayakta tutabilmek için ve de ekstra mukavemet kazandırabilmek için donatının içine ” Z ” demiri ve ” Çember Donatısı” yapılmaktadır.

Kazık demirinin dayanımı yüksek olabilmesi için mümkün olabildiğince bağ tellerini belirli sıklıkta ve çift kat şeklinde işlenmesi gerekmektedir.

demirlerin sertlik özelliklerini koruyabilmek için oksijen gibi demirle tepkimeye girecek yakıcı maddeler kullanılmaması gerekir.

Demir donatıları hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler!

Demir donatıları yaparken düzgün ve kuru bir platformda hazırlamak kaliteli ve sağlıklı bir imalat için önemlidir. Çünkü çamurlanmış bir demir donatı betonla arasında derz oluşturur. oksitlenmeye maruz kalan demir çürür. Bu da kazık kalitesine ve dayanımına engel oluşturur.

Demir donatının bağlama işçilikleri tamamlandıktan sonra kazık kuyusuna taşıma işlemi gerçekleştirilir. Bu esnada demir donatının tahrip olmaması için dikkatli bir şekilde taşınması gerekmektedir. Gerekmesi durumunda vinç , hyap vb. iş makinelerinden yardım alınabilir. Çalışma sahasının uygunluğuna göre kazık makinasına yakın bir yerde demir donatı bağlanırsa maliyet avantajı sağlanır.

Son aşamada hazırlanan demir boş kazık kuyusuna yavaşça indirilir. İndirme işlemi esnasında kuyu çeperleriyle temas olmaması gerekmektedir. Bunu sağlamak için pas payları kullanılmaktadır. Pas payları demirin toprakla temas etmesini engeller ve tüm donatının beton içinde kalmasına olanak sağlar. Kazık tabanına kadar proje boyunca demir donatı kuyuya yerleştirilmiş olur.

3 – Betonun dökülmesi

kazık betonu
tremi-borusuyla-beton-dökülmesi

Betonu dökmeden önce tüm hazırlıklar yapılmalı ve beton geldiğinde bekletmeden betonu dökme işlemine başlamalıyız.

Betona su katılmamalı , betonun mukavemetini etkileyecek durumlardan kaçınmalıyız

Beton dökme esnasında tremi borusu yukarı aşağı hareket ettirilir. kuyu içinde herhangi bir boşluk bırakmanın önüne geçilir. Böylece 1 adet kazık imalatını tamamlamış oluyoruz.

Aynı işlemleri diğer fore kazıklar içinde tekrar edilir.

Betonu dökme işlemi yapılırken tremi borusu kazık boyunca yerleştirilir.

iş güvenliği için tremi borusunun kaldırılması ve yerleştirlmesi esnasında dikkatli olmak gerekmektedir . Ciddi bir iş kazasının önüne geçmek için İSG kurallarına uymamız gerekmektedir. Tremi borusu düzgünce ve emniyetli bir şekilde bağlanarak kuyuya indirilmelidir

Fore kazik uygulaması özet :

Zemin tanımlamamızı tamamladıktan sonra uygun makine ekipman tercihini yapıyoruz ve uygulamaya başlıyoruz

Kazık makinesi nin çalışacağı platform uygun hale getirilmelidir

Kzık yapılacak yerlerin aplikasyon yapılmalıdır. (yanlış konumlandırılan kazık imalatında geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir bu yüzden bu konuda titizlikle çalışma yapmak gerekmektedir.)

Projede belirtilen derinlikte delgi tamamlanmalıdır.

Forajdan çıkan malzeme makine çevresinden temizlenmelidir

Projede belirtilen demir donatıyı boş kazık kuyusuna uygun makine ve ekipman yardımıyla yerleştirilmelidir.

Tremi borusu demir donatı içinden geçirilerek kuyu sonuna kadar indirilmelidir

Son olarak beton dökümü yapılarak imalatımızı tamamlayarak diğer kazıklar içinde aynı işlemleri tekrarlıyoruz.

Kazık çeşitleri nelerdir ?

1 -Yapım yöntemlerine göre kazık çeşitleri

Betonarme kazıklar (sondaj tipi yerinde dökme kazıklar)

Çakma kazıklar

Sondaj ve çakma kazık olarak karma tip

2- Malzeme türüne göre kazık çeşitleri

elik kazıklar2
çelik -cakma-kaziklar
  • Çelik kazıklar
  • Ahşap kazıklar
  • Beton kazıklar

Fore kazık Projesi ve maliyetleri nasıl hesaplanır ?

Fore kazık projesi nasıl hazırlanır ?

Üst yapı öncesinde yapılan statik dinamik hesaplar ve bina çizimlerini gösteren mimari proje gibi zemin mühendisliği uygulamalarının zemin parametrelerine göre yöntem ve tasarımını gösteren projelere geoteknik proje denir. Zemin uygulaması olarak, projelerde Fore kazıklı uygulamalara yer verilmektedir.

Öncelikle zemin araştırmaları eksiksiz bir şekilde yapılır.Bunun için sondaj teknikleri, jeofiziksel yöntemler uygulanır. Sondajdan alınan numuneler zemin laboratuarında incelenerek zeminin mekanik, dinamik özellikleri belirlenir.Tüm bu veriler birleştirilerek zemin etüd raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor çerçevesinde yapı yükleri ve geoteknik değerler uzman mühendisler tarafından incelenerek zemin – yapı uyumunu sağlayacak şekilde geoteknik proje oluşturulur.

Geoteknik hesap raporu ve proje; matematik , fizik formülleri ve birtakım yardımcı bilgisayar programlarıyla İnşaat yüksek mühendisleri tarafından fore kazık teknik şartnamesine göre oluşturulur. Bu hesap raporunda çalışmayla ilgili veriler , depremde zemin – yapı etkileşimi , uygulamada kullanılacak fore kazık beton hesabı, yapının kaç şiddetinde depreme dayanıklı olduğu gibi bilgileri öğrenebilirsiniz

Fore kazık maliyetleri nasıl hesaplanır ?

Fore kazık fiyatları nasıl belirlenir ?

Fore kazık fiyatları belirlemede bir çok etken göz önünde bulundurulur. fiyatlama başka bir konu olduğu için burada değinmeyeceğiz fakat Genel olarak fore kazık maliyetini hesaplayacak olursak şu veriler yeterli olacaktır ;

Geoteknik projede belirtilen kazık miktarı

Kazık çapı

Demir donatı detayları

Fore kazık işçilik fiyatı

Örnek kazık maliyeti

65 cm çapında 1000 mt fore kazık işi için maliyet hesabı yapalım ;

Kazıklara gidecek beton miktarını silindir hacminden π r2 h formülünden hesaplıyoruz 1 mt için giden beton miktarı 3,14 x 0,3252 x 1 = 0,33 m3 1000 mt fore kazık için 1000 x 0,33 = 330 mbeton

65 cm çaplı kazık için ortalama demir hesabı metrede 35 kg olduğunu varsayarak 35 x 1000 = 35000 kg 35 ton demir gitmektedir.

12 metre boylarında kazık işçiliği için orta – sert kıvamlı katı kilde Fore kazık fiyatları nı 50 tl/mt diyecek olursak ,

1000 mt 65 cm çapında fore kazık için toplam maliyet :

fore kazık birim fiyatları tahmini verilmiştir. herhangi bir kurumdan alınmamıştır.

AçıklamaMiktarBirim fiyatTutar
Beton330 m 3230 tl75.900 tl
demir35 ton3000 tl105.000 tl
işçilik1000 mt50 tl50.000 tl
TOPLAM230.900 tl

yukarıda belirtilen rakamlara göre 1 mt fore kazık maliyeti 230,9 TL/mt dir.

Fore kazık deprem anında nasıl fayda sağlar ?

Son zamanlarda ülkemizde art arda yaşanan depremler ve daha öncesinde felaketle sonuçlanan  İzmit  ,Düzce ,Van ve Elazığ depremleri  Binaların en sağlam zeminlere inşaa edilmesini göstermiştir. Bu durumda  eski bina temellerini yenilemeniz  veya da mevcut bina temeli güçlendirme çalışmalarını yapmanız  gerekmektedir.

fore kazık depreme dayanıklı mı
Elazığ da hepimizi derinde üzen depremin yıkıcı etkileri

Deprem haberleri

Ülkemizin çoğu bölgesi taze fay hatlarıyla çepe çevre sarılıdır. Bu yüzden hepimizin her an teyakkuzda olması ,deprem  haberleri olduğunda  deprem analizini anlaması gerekmektedir.  Böylece  deprem anında ne yapmanız gerektiğini öncesinde tatbik etmiş olur ” Deprem değil ihmal öldürür ” sözünün fiilen de uygulamış olursunuz. bunlardan hariç Deprem hasar sorgulama  ile binanızın ne durumda olduğunu öğrenir , deprem hasar tespiti ile binanız hakkında en güvenilir bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yeni yapılan ve yapılacak bütün  binaların zemin araştırmaları yapılmaktadır. Gerekli uygulama ve yöntemler  yapı öncesinde projelendirilerek  belirlenmektedir. Fore kazığın kullanım amacı , derin temellerle yapı yüklerini zayıf zeminlerden sağlam zemine taşıtmaktır. Kazık hesabı  zemin  taşıma gücü özelliğine göre yapılmakta ; fore kazık ölçüleri ve çeşitleri bu parametrelere göre belirlenmektedir.

Radye temel deprem anında rijitlik oluşturarak kazıklarla birlikte çalışır. Binaların oturmasını , kolonların ve kirişlerin kırılmasını engeller.  En önemli  fore kazık faydaları arasında yaşam alanınızda güven ve emniyet içinde kalmanız yer almaktadır. Fore kazık avantajları içinde makine sayısının  çok sayıda olması hızlıca fore kazık firmaları ile iletişime geçip  Derin temel  uygulamanızı süre kaybı yaşamadan  yapabilmenizdir.

  Kazık imalatının sonunda kesinlikle tavsiyemiz kazık testleri ni yaptırmanız yapılan imalatın yapı yükünü taşıma noktasında yeterliliğini  ölçümlemenizdir.

Yukarıda yapılması gerekenlere daha birçok madde eklemek mümkündür. Karşınıza çıkan problemleri yılmadan araştırarak yerinde çözümler üreterek aşmak gerekir.  iğer hizmetler konusunda sizlere hizmet veren üzerinden dilerseniz; işlerinize ilişkin ön araştırma değerlendirme talep edebilirsiniz. iksa işleri ve zemin iyileştirme işleri konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

sss

fore kazık firmaları nedir ?

Fore kazık işiyle ilgili kazıklı temel , iksa işleri ,gibi alanlarda faaliyet gösteren bu işlerle ilgili yeterli Bilgi , birikim , teknik kapasite , makine ,tecrübe sahibi firmalara fore kazık firmaları denmektedir.

fore kazık ile jet grout arasındaki fark nedir?

fore kazık imalatı hazır beton ile yapılmaktadır. jet grout imalatı çimento ve su karışımı ile sondaj deliklerine yüksek basınçla enejekte edilmektedir.

fore kazık kaç metre derinliğe kadar uygulanabilir ?

fore kazıklar normal şartlar altında ortalama 45 mt civarlarında yapılmaktadır. Özel projeler için projeler için 60-70 metrelere varan boylarda imalat yapılabilmektedir.

Osmaniye Bahçe’de şu anda yapımına devam edilen Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) Varyantı altyapı fore kazık videomuz youtube kanalımızda izleyebilirsiniz…