0-45 cm mini kazık

Mini kazık imalatında delgi hidrolik mini kazık makinaları ile yapılmaktadır. Delgi işlemi 45 cm ye kadar çaplarda olan burgu ile sağlamaktadır. Mini kazık imalatında projeye göre zeminde istenilen derinliğe inildikten sonra delgi işlemi sonlandırılır ve forajın tamamlanmasını takiben çeperlerden en az 5 cm mesafeyi koruyacak şekilde paspayı takozları takılı demir donatı indirilir. Ardından beton dökülür.Betonlamada tercihen hazır beton kullanılmaktadır. Hazır beton kullanma imkanı yoksa (yer altı su durumu veya kuyularda yıkıntı olması) hazır beton yerine enjeksiyon kullanılarak kazık imalatı yapılır.

Mini kazık nedir ?

Zayıf zeminlerin iyileştirilmesinde , derin kazılarda ve kazık temel sistemlerinde yaygın olarak kullanılan, zemin mühendisliği uygulamasına mini kazık denir.

Uygun maliyetle, ekonomik çözümler sunması mikro kazık çalışmasını avantajlı duruma getirmektedir. fore kazık uygulaması gibi bir çok alanda kullanılan Mini kazık ve mikro kazıklar , 15 cm ve 45 cm arasında değişen çaplarda uygulanmaktadır.Taşıyacağı yük kapasitesi, fore kazıklara göre daha düşük olduğu için düşey yük ve/veya yanal yükün az olduğu yerlerde sıklıkla kullanılır.

Mini kazık , mikro kazık faaliyet alanları neler ?

1- Zemin iyileştirme yöntemlerinde kullanımı

Zemin iyileştirme yöntemleri taşıma gücü zayıf olan zeminlerin taşıma kapasitesini arttırmak, oturmaları engellemek için kullanılan yöntemdir.bu yöntemler arasında mini kazıklar, genellikle donatısız olarak kullanılmaktadır. sıvılaşma problemi olmayan zeminlerde farklı oturmaları engellemek amacıyla belirli aralıklarla homojenliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

2- İksa sistemleri ve derin kazılarda kullanımı

İksa sistemleri yanal kuvvetlere karşı, direnç oluşturmak için destekleme sistemlerine verilen genel bir isimdir. derin kazılarda düşey yük elemanı olarak mini kazıklar kullanılabilir. Çok sert zeminlerde veya kazı derinliği az olan yerlerde de bu uygulama kullanılmaktadır. sürşarj yüklerinin mini kazıklar tarafından karşılanabileceği projelerde uygun maliyetli ve hızlı uygulanabilir olması nedeniyle mini kazıklar tercih edilir.

3- Kazıklı temellerde kullanımı

Taşıma gücü düşük, oturma problemleriyle karşılanması beklenen projelerde, düşey yükleri taşıtmak için donatılı kazık uygulaması yaygın olarak kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken unsur düşeyden gelen yüklerin kazık kapasitesini kesinlikle geçmemesi gerekmektedir. Proje müellifinin bunu gözeterek, proje dizaynı yapması gerekmektedir.

Mini kazık hesabı nasıl yapılır ?

Uygulamanın dinamik ve statik yükler altında ve deprem anındaki davranışlarını hesaplayabilmek için aşağıdaki verileri eksiksiz ve doğru bir şekilde temin etmelisiniz..

  1. zemin etüd raporu
  2. statik yükler
  3. dinamik yükler
  4. çevresel sürşarj yükleri
  5. güncel vaziyet planı
  6. yapı mimarisi
  7. çevresel faktörler,alt yapı çalışmaları
  8. yeraltı su seviyesi ve mevsimsel değişimler vb
    gibi etkenler göz önünde bulundurularak mini kazık hesabı yapılır.

Mini kazık maliyetini belirleyen unsurlar nelerdir ?

Zemin verileri, kullanılacak ekipmanların seçiminde en önemli etkendir. Sert veya yumuşak zeminlerde kazık maliyetleri değişmektedir.zemin litolojisi sert olması durumunda maliyet yükselir.

Proje çap ve boyları projede belirtilen kazık boylarının uzunluk ve çapları kazık fiyatını etkilemektedir.

İşin miktarı ,fiyat belirlemede önem arz etmektedir.İş başlangıcında sıfır noktasından değil belli bir maliyetle işe başlanmaktadır.Bunlar makine amortismanı yani yıpranma ve değer kayıplarına karşılık işe yansıtılan tutardır.

Mevsimsel problemlere karşılık zaruri nedenlerden kaybedilen sürelerdeki maliyet işe yansıtılmaktadır.

Tüm bu unsurlar iş yapılsa da yapılmasa da oluşan maliyetlerdir doğal olarak iş miktarı bu tutarların işe yansıtma miktarını belirlemektedir.
Projenin konumu işin yapılacağı yer lojistik destek açısından ve nakliye gibi diğer unsurları doğrudan etkilediği için fiyatı belirlemede ölçü olarak kullanılır.

Ödeme koşulları Vadeli, nakit ödemeler diğer sektörlerde olduğu gibi bu işte de fiyatı belirleyen faktörlerdir.

Arz- Talep dengesi inşaat işlerinin yoğun olduğu zamanlar da makine ekip kıtlığı yaşanacağı için arz- talep dengesinde bozulmalar meydana gelecektir.bu yüzden fiyatı etkilemektedir.

Mini kazıkla ilgili makine detayları ve işin yapılışı hakkında bu adrese de bir göz atabilirsiniz http://erkegrouptr.blogspot.com/2012/12/mini-kazk-nedir.html ayrıca benzer uygulama olan fore kazık sayfamızı da inceleyebilirsiniz.